Kontakt

CPPPaP Šaľa
Ul. 1.mája č. 898/2
927 01 Šaľa

Tel.: 031/770 54 64

E-mail: cpppapsala@gmail.com

IČO: 42121469

DIČ: 2022736727

Pracovná doba: 7.00h. - 15.00h.

Kontaktujte nás

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.1.mája č. 898/2
Šaľa
92701
(za ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya)
031/7705464, mobil 0948 353 380 cpppapsala@gmail.com