Informované súhlasy 

 

Súhlasy s vyšetrením

 

súhlasy vyš. do 18.r.docx 

súhlasy vyš. nad 18.r.docx 

 
 

Súhlasy prevencia

 

skupiny do 18 prevencia.docx 

skupiny nad 18 prevencia.docx 

 
 

Súhlasy školská zrelosť - depistáž

 

suhlas_depistaz.docx 

 
 
 

Súhlasy profesionálna orientácia

 

PROFOR do 18.docx 

PROFOR nad 18 rokov.docx 


 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.1.mája č. 898/2
Šaľa
92701
(za ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya)
031/7705464, mobil 0948 353 380 cpppapsala@gmail.com