Sprievodca školským rokom 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/2021.
Sprievodca šk.r. 2020/2021 /bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny/ boli schválené ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR, účinnosť nadobúdajú 1. septembra 2020.
 
Dostupné k stiahnutiu sú tu:
 
 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.1.mája č. 898/2
Šaľa
92701
(za ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya)
031/7705464, mobil 0948 353 380 cpppapsala@gmail.com