Zmluvy, faktúry, objednávky

www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=229

 
 
 
 
 


 
 
 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.1.mája č. 898/2
Šaľa
92701
(za ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya)
031/7705464, mobil 0948 353 380 cpppapsala@gmail.com