Výskum realizovaný VUDPaP - pre rodičov - edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu

06.05.2020 07:50

Milí rodičia, v súvislosti s aktuálne prežívanými zmenami v každodenných životoch nás i našich detí, realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie výskum COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu. Výsledky výskumu môžu napomôcť prispôsobiť aktuálne smerovanie v poradenstve tak, aby Vám rodičom i Vašim deťom čo najviac uľahčili situáciu. Ak sa chcete výskumu zúčastniť, môžete tak urobiť vyplnením on-line dotazníka:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetZxZCSWi1ciP2EggHgwL-CQDvicmMr1upViznu9PCVlsPDQ/viewform?fbclid=IwAR08wwPRQ4wVA571xSe8j45PL5STqEfrWjbe9ZGpD3lApFktkwtBd4AY7LI

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.1.mája č. 898/2
Šaľa
92701
(za ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya)
031/7705464, mobil 0948 353 380 cpppapsala@gmail.com